Sosyal Ağlarımız:

Göktürk Group Harita Mühendislik İnşaat Otomotiv San Ve Tic. Ltd. Şti.

WHATSAPP TEKLİF AL

Göktürk Harita

İMAR BARIŞI

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılarda devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır.

İmar Barışı ile Kazanılan Haklar

İmar barışı sayesinde yapı kayıt belgesi alan yapılar elektrik, su ve doğalgaz bağlayabileceklerdir. Yapı kayıt belgesi alan yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilir.

İmar barışı ile yapının kaçak olma durumu ortadan kalkacak ancak depremsellik açısından oluşacak olan olumsuzluğun giderilmesi amacıyla bütün tedbirler malik veya malikler tarafından alınacaktır.

İmar mevzuatına aykırı olan yapılar için çıkarılar yıkım kararı ile tahsil edilemeyen para cezaları yapının resmileştirilmesinin akabinde iptali gerçekleşecektir.

Plana uygun yapılan yapılarla mukayese edildiğinde itilaflı olan mevcut binaların büyük çoğunluğu fazladan hak sağlamış olmaktadır. Bu durum cüzi bir miktarla resmileştirilerek plana uygun yapılan yapılarla aynı ayni haklara sahip olunmaktadır.

İmar barışı ile kat mülkiyetine geçen yapılar hukuki olarak değer arz edebileceklerdir. Bu sayede bankaya mevcut yapıyı güvence göstererek kredi çekebilme olanağı sağlanmış olacaktır.

Yapı Kayıt Bedeli Ne Kadar ?

Yapı kayıt belgesi için ödenecek bedel arsa rayiç bedeli, arsa yüz ölçümü, toplam yapı alanı ve yapının niteliği dikkate alınmak kaydı ile taşınmaz tek kullanımlı veya karma kullanımlı olması durumu gözetilerek arsa oranlarına müteakiben konutta yüzde üç ticari yapılarda yüzde beş olmak üzere yapı yaklaşık bedeli esas alınarak hesaplanacak olan bedel tahsil edilecektir.

Kanunnamenin hükmüne göre;

! YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİ SAFHASINDA E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN VEYA KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN MÜRACATTA YALAN VE YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR HAKKINDA 26/9/2004 TARİHLİ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN “RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNE YALAN BEYAN” BAŞLIKLI 206 NCI MADDESİ UYARINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR.

! EKSİK BEDEL ÖDEMELERİNDE DURUMUN NİTELİĞİNE GÖRE YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLEBİLİR VE BU DURUMDA ÖDENEN BEDEL GERİ ALINAMAZ.

! DEPREME DAYANIKLILIK KRİTERLERİNE UYMAYAN YAPILAR RİSKLİ ALAN OLARAK BELİRLENİR VE RİSKLİ YAPI HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

! ÖZEL HARİTA MÜHENDİSLİK BÜROLARI VE MİMARİ PROJEYİ OLUŞTURAN MÜHENDİS VE MİMARLAR BELGELERİN DOĞRULUĞUNDAN YAPI MALİKLERİ İLE BİRLİKTE HUKUKEN SORUMLUDUR.

Göktürk Harita
Göktürk Harita

İmar Barışı Hesaplama Aracı