Sosyal Ağlarımız:

Göktürk Group Harita Mühendislik İnşaat Otomotiv San Ve Tic. Ltd. Şti.

Bartın Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

Bartın Evsel Atıksu Arıtma Tesisi,

İnkumu Ön Arıtma Ve Derin Deniz Deşarjı İnşaatı İşinin Projelendirilmesi, 12.439 m³/gün kapasiteli (41.000 Nüfus Eşdeğer) evsel atıksu karbon içeriği giderimi yapan BARTIN Evsel Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Tüm mekanik ekipman ve laboratuvar ekipmanı temin, montaj, işletmeye alma ve eğitim işleri, Tüm elektrik ekipman ve enstrümantasyon temini, PLC ve SCADA kullanımı ile tesisin otomatik kontrolünün yapılması, Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu, Havalandırma Havuzları (4.061 m³), Son Çökeltme Havuzları, Aerobik Çamur Stablizasyon Sistemi, Çamur Susuzlaştırma Binası, Çamur Depolama Sahası, Koku giderim Sistemi, Havalandırma Havuzları Blower Binası, İşletme Binası, Tüm İnşaat İşleri, Tesisin 90 gün işletilmesi, 2.283 m³/gün kapasiteli (12.000 Nüfus Eşdeğer) İNKUMU Atıksu Ön Arıtma Tesisi İnşaatı, Tüm Ön Arıtma tesisi mekanik ekipman ekipmanı temin, montaj, işletmeye alma ve eğitim işleri, Tüm Ön Arıtma Tesisi elektrik ekipman ve enstrümantasyon temini, PLC ve SCADA kullanımı ile tesisin otomatik kontrolünün yapılması, Ön Arıtma Tesisi Koku giderim Sistemi, Ön Arıtma Tesisi Tüm İnşaat İşleri, Kanalizasyon Sistemi İnşaatı, Ön Arıtma Tesisi Terfi İstasyonu İnşaatı, Ön Arıtma Tesisi Derin Deniz Deşarjının İnşaatı, Ön Arıtma Tesisin 90 gün işletilmesi, BARTIN Evsel Atıksu Arıtma tesisinin ve İNKUMU Atıksu Ön Arıtma Tesisinin 1 yıl süre ile teknik takip ve refakatının yapılması.